อีพ็อกซี่เรซินไวนิลเอสเทอร์เรซิ่นทนไฟ
อีพ็อกซี่เรซินไวนิลเอสเทอร์เรซิ่นทนไฟ
อีพ็อกซี่เรซินไวนิลเอสเทอร์เรซิ่นทนไฟ
อีพ็อกซี่เรซินไวนิลเอสเทอร์เรซิ่นทนไฟ
อีพ็อกซี่เรซินไวนิลเอสเทอร์เรซิ่นทนไฟ
อีพ็อกซี่เรซินไวนิลเอสเทอร์เรซิ่นทนไฟ
แบบ
939A

ประเมินผล

รายละเอียดสินค้า

อีพ็อกซี่เรซินไวนิลเอสเทอร์เรซิ่นทนไฟ
อีพ็อกซี่เรซินเอสเทอเรซินเรซิ่นเรซิ่นทนไฟ
ความเหนียว
เวลาเจล
อุณหภูมิบิดเบี้ยวความร้อน
ดัชนีออกซิเจน
ค่ากรด
ค่าที่เป็นของแข็ง
939A
320-350
18-25
105
32
7-8
59