SHANDONG TENGKUN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD.

สิ่งที่ควรคำนึงถึงการก่อสร้างซับในการป้องกันการรั่วซึม?

สำนักพิมพ์: Tina Zhang
เวลา: 2018-01-24

กระจกเกล็ด ป้องกันการกัดกร่อนการก่อสร้างเยื่อหมายเหตุ:

(1) ภาชนะก่อสร้างควรมีความสะอาดหลังจากการก่อสร้างแต่ละครั้งควรสะอาดพร้อมสำหรับการใช้งานครั้งต่อไป

(2) สถานที่ก่อสร้างควรมีสิ่งอำนวยความสะดวกฝนฝนน้ำค้างและฝุ่น

(3) เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำและเศษซากจนตกอยู่ในสีเพื่อที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการเคลือบ

(4) การก่อสร้างควรมีเงื่อนไขทั่วไปที่ดีทุกไฟเปิดควรห้ามแสงควรเป็นแหล่งจ่ายไฟแรงดันต่ำ

(5) คนงานก่อสร้างควรได้รับการศึกษาอย่างปลอดภัยพร้อมกับบทความเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานที่จำเป็นและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยส่วนบุคคลของคนงานก่อสร้าง

(6) เคลือบควรได้รับการป้องกันก่อนที่จะแห้งและแห้งสนิทเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำฝนและของเหลวอื่น ๆ ล้างน้ำาหรือเหยียบย่ำบุคลากร

(7) ก่อนการก่อสร้างแต่ละขั้นตอนควรทำความสะอาดพื้นผิวของสารป้องกันการกัดกร่อนหากจำเป็นให้ใช้อะซิโตนถูอีกครั้งเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานก่อสร้าง

(8) หลังจากเสร็จสิ้นการเคลือบป้องกันการกัดกร่อนชั้นเคลือบควรได้รับการป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างการยกและการขนส่งระวังอย่าให้ตีตีและใช้การเชื่อม

ถัดไป:ลักษณะของโครงสร้างฉนวนท่อ FRP ม้วน