SHANDONG TENGKUN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Q
คุณมีการตรวจสอบผลิตภัณฑ์หรือไม่?
A

Y es เรามีการตรวจสอบอย่างเข้มงวดมาตรฐานในทุกขั้นตอนของการผลิตและก่อนจัดส่งเพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ

ก่อน:คุณผลิตวัสดุย่อยสลายทางชีวภาพอะไร?

ถัดไป:การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของคุณมีการปรับแต่งหรือไม่?