SHANDONG TENGKUN ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY CO., LTD.
Q
วิธีการสร้าง?
A

การพ่น: การพ่นละอองหรือพ่นอากาศ ฉีดพ่นด้วยแรงดันสูงแบบไม่ใช้แก๊ส
การเคลือบผิวแปรง / ม้วน: ต้องมีความหนาฟิล์มแห้งที่ระบุ

ก่อน:ฉันจะได้รับตัวอย่างจากคุณได้อย่างไร?

ถัดไป:คุณตรวจสอบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปหรือไม่?